طنز.یه دوست دختر هم نداریم؟

یه دوست دختر هم نداریم بریم باهاش از جلوی دوست دختر قبلیمون رد بشیم . یکم حرصش بدیم .یه دوست دخترم نداریم منو با یه نفر دیگه ببینه بعد بره خودشه از اپارتمان پرت کنه زمین بمیره من برم همه جا کلاس بزارم....یه دوست دخترم نداریم دوست دختر کسی نبوده باشه ( غیر ممکن ترین ممکن)یه دوست دخترم نداریم دستمونو بگیره بگه بسه دیگه چقدر وبلاگ می نویسی؟یه دوست دخترم نداریم با ما که هست نیششو برای این و اون باز نکنهیه دوست دخترم نداریم دندوناش مصنوعی باشه تو حلقمون گیر کنه خفه شیم از این زندگی نکبت بار راحت شیمیه دوست دخترم نداریم دستشو بگیریم با هم زیر بارون قدم بزنیمیه دوست دخترم نداریم مردم بگن اینا چقد به هم میانیه دوست دخترم نداریم دستشو بگیریم با هم بریم یه جایی که هیچکی پیدامون نکنهیه دوست دخترم نداریم هوا که سرد میشه گرمای عشقش گرممون کنه یخ نزنیمیه دوست دخترم نداریم بهش روز دختر رو تبریک بگیم!!!!یه دوست دخترم نداریم تب کنیم شاید پرستارمون بشه!یه دوست دخترم نداریم آزاد اندیش باشه بهش پیشنهاد بی شرمانه بدیم قبول کنه!یه دوست دخترم نداریم هر دقیقه خفتمون کنه بگه فحش جنسیتی نده!یه دوست دخترم نداریم ما رو با پدر و مادرش آشنا کنه اونام با روی باز ازمون استقبال کننیه دوست دخترم نداریم در وبلاگو تخته کنیم بریم پی زندگیمونیه دوست دخترم نداریم،بگه بین من و خوار مادرت یکی رو انتخاب کنیه دوست دخترم نداریم یه کم دید متفاوت داشته باشه بیاد خواستگاریمونیه دوست دخترم نداریم نفر اول کنکور بشه،بهش بگیم تو از زندگی چی فمیدی به جز درس خوندن؟هان؟یه دوست دخترم نداریم دماغش عملی باشه هی مسخرش کنیم بهش بگیم عملی دماغ عملییه دوست دخترم نداریم دهاتی باشه مسخرش کنیم!یه دوست دخترم نداریم تو آب بازی شوخی شوخی غرقش کنیمیه دوست دخترم نداریم کنکور داشته باشه،هر خوراکی تو خونه داریم ببندیم به خیکش جون بگیرهیه دوست دخترم نداریم در وبلاگو وا کنیم ، بیایم تو ، بپره بغلمون ، بزنه زیر گریه بگه: کجا بودی عزیزم دلم برات تنگ شده بود. ما هم دستومونو بزاریم رو سرش ، نازش کنیم ، بهش بگیم: نه عزیزم دیگه تنهات نمیزارم.یه دوست دخترم نداریم ایجاد انگیزه کنه برای فرار از خونه !یه دوست دخترم نداریم مخشو بزنیم بیاریمش خونمون ، برامون غذا درست کنهیه دوست دخترم نداریم بریم خواستگاریش باباش با لگد از خونه بیرونمون کنهیه دوست دخترم ندارم عشقش چشامو کور کنه ، دهن گشادشو نبینم .یه دوست دخترم نداریم موهاشو افشون کنه بیاد باز دلو پریشون کنه بره!!!!یه دوست دخترم نداریم باهاش بریم عروسی یکی از فامیلا به همه بگیم ایشون عروس خانومه بعدی این خانواده ان!!!!!!!!!!یه دوست دخترم نداریم اینترنت وایرلس داشته باشه ، هر روز خونه‌ش پلاس شیمیه دوست دخترم نداریم پدرمون کنه بعدم بیاد روزمونو تبریک بگهیه دوست دخترم ندارم هیچ،یه دانشگاهم ندارم توش آزمایشگاه تنظیم خانواده ارائه بدن.یه دوست دخترم نداریم از این افاده‌ای‌ها، روزی پنج بار بزنیمش تا آدم شه..یه دوست دخترم نداریم ببینیم قیمت گل رز چنده؟یه دوست دخترم ندارم بیاد بگه عصر جمعست دلم گرفته بگم می خوای چاه باز کن خبر کنم؟یه دوست دخترم نداریم با هم بریم پارک گشت بگیردمون بعد وایسیم به عالم و ادم فحش بدیمیه دوست دخترم نداریم شمام که برامون پیدا نمیکنید م.م.ل.ک.ت.ه داریم؟یه دوست دخترم نداریم بشینیم با گوشی دوستامون بهش اس ام اس بدیم دور هم بخندیم بهشیه دوست دخترم نداریم تو خیابون بگیرنمون بگیم جناب سروان این خانوم مزاحم من شدن ما با هم نسبتی نداریمیه دوست دختر هم نداریم با هم بریم بیرون حتی نماز جمعه !یه دوست دختر هم نداریم انگیزه ایجاد کنه واسه پیچوندن ماشین از باباهه !یه دوست دختر هم نداریم بهش زنگ بزنیم جواب نده منم شاکی شم !یه دوست دختر هم نداریم از این عروسک گنده ها براش بگیریمیه دوست دختر هم نداریم براش بستنی بخریم بخوره ما هم هی نگاش کنیم اونم بگه چِیـِــــــه ؟یه دوست دختر هم نداریم بریم از وسط میدون براش گل بکنیمیه دوست دختر هم نداریم تنهایی نریم جهنمیه دوست دختر هم نداریم شبا با پیکان سفید بریم تو خوابشیه دوست دختر هم نداریم با هم بریم پارک بعد برادرا بیا بپرسن این خانوم با شما چه نسبتی دارن ؟؟یه دوست دختر هم نداریم اینقد ناموس مردمو نگاه نکنیم !یه دوست دخترم نداریم با یکی دیگه ببینیمیش شکست عشقی بخوریمیه دوست دخترم نداریم بهش پیشنهاد ازدواج بدیم بعد پشیمون بشیم خب!یه دوست دختر هم نداریم عکس های دوران بچگیمونو بهم نشون بدیم، هی قربون صدقه ی هم بریم!یه دوست دختر هم نداریم وقتی صداش می زنیم برگرده بگه جووووونم!!!یه دوست دختر هم نداریم که اعصاب نداشته باشیم و سرش خالی کنیم!یه دوست دختر هم نداریم که تا پرویی کرد بزنیم تو سرش!یه دوست دختر هم نداریم که زنگ و اس ام اس بزنه و ماهم جواب ندیم!یه دوست دختر اصفهانی هم نداریم بریم سبزه میدون! یه کت شلوار برامون انتخاب کنه!یه دوست دختر هم نداریم حداقل یه چی واسه مخفی کردن از خانواده داشته باشیم...یه دوست دختر هم نداریم از این همه خدمات ایرانسل استفاده کنیم...یه دوست دختر هم نداریم بعد از اینکه احوال خودشو پرسیدیم احوال دوستش رو بپرسیم...یه دوست دختر هم نداریم باباش پولدار باشه حداقل واسه جهاز هم که شده بریم خواستگاریش...یه دوست دختر هم نداریم به هرچیش اعتراض کردیم به جای جواب بگه ای بابا اینقدر گیر نده دیگه ...یه دوست دختر هم نداریم وقتی صدای اس ام اس میاد مطمئن نباشیم ایرانسله...یه دوست دختر هم نداریم از این جاسوئیچی های دوتایی بگیریم نصفش واسه اون نصفش واسه ما!!!یه دوست دخترم نداریم هر روز بهمون بگه پس کی میای خواستگاریم مام وعده سر خرمن بهش بدیم خب!یه دوست دخترم نداریم با دوستاش بریزیم رو هم حرصشو در آریم حتییه دوست دخترم نداریم باهاش بریم کوه نوردی خسته که شد کولش کنیمیه دوست دخترم نداریم تو ماشین با سرعت بریم بترسه جیغ بزنهیه دوست دخترم نداریم روزگار پیری کوری دستمون بگیره(آیکون آینده نگری)یه دوست دخترم نداریم اما خب تازه اول راهیم پیدا می کنیم بالاخرهیه دوست دخترم نداریم به ننمون بگیم برامون آستین بالا بزنهیه دوست دخترم نداریم ....
ا آقا چرا گوجه گندیده پرت می کنی خب؟یه دوست دخترم نداریم برای ولنتاین دلمون صابون بزنیم.یه دوست دخترم نداریم بپریم تو جونش بترسونیمشیه دوست دخترم نداریم باهاش بهم بزنیم عین ابر بهار اشک بریزهیه دوست دخترم نداریم باهاش دعوا کنیم یه کم هیجان تو زندگیم ایجاد شهیه دوست دخترم نداریم باهاش مهربون باشیم با ننه بابامون که مهربون نیستیمیه دوست دخترم نداریم ننه بابامون که نتونستن بلکه اون بیاد مارو آدم کنهیه دوست دخترم نداریم هی دوستامون می گن بهت می خوره داشته باشی نشیم آش نخورده دهن سوخته والله.یه دوست دخترم نداریم بهمون بگه مگه تو بیکاری میشینی این خزعبلاتو می نویسی آیا؟یه دوست دخترم نداریم می بینیم لب پرتگاه وایسادیم اونم بکشیم با خودمون پایین تنها نباشیم


/ 27 نظر / 349 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساناز

سلام ما دو نفر هستیم که با یک لپ تاب نظر میدیم و عاشق ترکوندن فیوز کله های پسرا

ارمیتا

سلام بی ادبی دوستمو ببخشید اون با پسرا زیاد خوب نیست قصد بدی نداره فقط میخواد حال پسرا رو بگیره ببخشید رشتش مهندسی برقه بعد یک دفعه دیدی برقش تورو گرفت

ممد

بی کاری ها به وب من هم بیا نظربده شادشیم

لیدا

واقعاقشنگ بود....امیدوارم موفق باشی... راستش اولین باره ی جایی میرم میبینم مدیروب ب همه جواب داده. اونایاجواب نمیدن یااینکه یکی درمیون جواب میدن.. بانظرمحیاام موافقم... جزدردسرهیچی نداره این مسخره بازیا... عشق بایدبعدازازدواج ب وجودبیاد. عشقی ک توخیابون شرو شه همونجام تموم میشه.... بگذریم.... وبت قشنگه مطالبتو رزوکن...منم اولین باره میام اینجا...ولی بازم میام چون خیلی خوشم اومد... هم ازتلاش تو...هم بقیه

انا جون.

مممنون خيلي بامزه بود. خيلي خنديديم.

انا جون.

اقا مجتبي چند سالتونه. من 15 سالمه.

ددوست دختر برتر

عاله ممنونم كه تين جملاتو كزاشتيد متشكرم. اما يه چيزي بكم هههمممههههه. ددخخختنترررراااننن اين جوري نيستن. بدشن ممنونم. كه پاسوخ مي دهيد.

ددوست دختر برتر

خيلي. سوالا ازت دارم.

دوست دختر برتر

سلام چه خبر دوست خوبم. !!!!!!

دوست دختر برتر

اقا مجتبي تيست نه نيست. ههههههههه.