اس ام اس . فلسفی

اگر می خواهید خوشبخت باشید

 

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء  . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید

آنها به همانجا تعلق دارند

یعنی دقیقا پشت سر شما . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

 

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

 

” شخصی برای زندگی “

 

یا

 

” درسی برای زندگی “

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

انسان مغرور همانند شخصی است که

 

بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

 

و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟

 

هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

/ 0 نظر / 32 بازدید