داستانهای طنز کوتاه » زنان راکلافه کنید...(طنز)

وقتی یعد از یک روز شلوغ براتون غذا درست کرد و با تمام خستگی کنارتون نشست بهش بگید.ممنون عزیزم خوب شده ولی کاش قبل از درست کردنش به مامانم زنگ میزدی و طرز تهیه غذا را ازش میپرسیدی. 

-وقتی در جمع فامیل خودتون هستید شکم بزرگ پدر زنتون رو سوژه خنده همه قرار بدهید.

 

-وقتی تخمه میخورید پوستهای تخمه را هر جای بریزید غیر از بشقاب جلوی دستتون.

 

-همیشه آب را با بطری سر بکشید.

 

-وقتی زنتون حواسش کاملا به شماست وانمود کنید زنتون رو ندیدید و یواشکی به بچه هایتون

 

بگید:دوست دارید براتون یک مامان خوشگل بیارم!!.

 

-وقتی با تلفن صحبت میکنید به محض ورود همسرتون با دستپاچگی بگید :باشه ، من بعدا

 

بهت زنگ میزنم ..و سریع گوشی رو قطع کنید..

-خاطرات شیرین دوران مجردی خودتون رو با دوست دخترهای داشته و نداشته خودتون براش

تعریف کنید..

-او را با اسمهای مختلف مثل :سمیرا ،مریم ، پریسا، آتنا، شیوا… صدا کنید و بعد بگید

ببخشید عزیزم این روزها حواسم زیاد جمع نیست

/ 2 نظر / 72 بازدید
تنها

فکر کنم دل پری از دست زن ها داری ولی مواظب خودت باش چون مثل این تصویر سرتا به باد میدی[نیشخند][خنده]

کبری پورپیغمبر ( آذر )

شما عجب ذهن خلاقی دارید . این هارا که تجربه های گرانیست از کجا کسب کرده اید ؟ نکنه خودتان ؟ انگار تنتان میخارد برای مرافعه .......[گل]