اگر می خواهید خوشبخت باشید

 

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء  . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید

آنها به همانجا تعلق دارند

یعنی دقیقا پشت سر شما . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

 

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

 

” شخصی برای زندگی “

 

یا

 

” درسی برای زندگی “

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

انسان مغرور همانند شخصی است که

 

بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

 

و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟

 

هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

 

گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند

 

نه خود سؤال . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

لشکرى از گوسفندان به فرماندهى یک شیر

 

بهتر از لشکرى ازشیران ، به فرماندهى یک گوسفند است !

 

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

 

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری،

 

همان مرحله ی نخست است

 

یعنی پذیرفتن بیشعور بودن . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

متاسفم که ، آنچه هستم را

 

مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم

 

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

 

«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد

 

اما اطرافیان را دق مرگ می کند . . .

 

.

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور

 

بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

 

اولین سلام

 

و آخرین خدا حافظی . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

گاهی مجبورید بگذارید کسانی از زندگیتان بروند

 

تا فضا برای آمدن آدمهای بهتر به زندگیتان باز شود . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را خوار و ذلیل نکنید . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

 

یا به آهستگی پیشرفت می کنید

 

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید

 

به آن چیزی که هستید افتخار کنید.

 

هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته

 

درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

صدمه دیدن چیزی است که نمی توانید از رخ دادن آن جلوگیری کنید

 

اما تیره بختی همیشه “انتخاب” شماست . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

 

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.

 

اصرار به برگشتنش نکنید . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

خیلی از آدمها هستند که به شما میگویند :

 

“نمیتوانید”

 

کاری که باید انجام دهید این است که برگردید و بگویید :

 

“حالا تماشا کنید . . . “

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر از عهده شما بر نمیآید که صادق باشید ، مجرد بمانید . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

گاهی نیاز دارید بیرون بروید، کمی هوا بخورید و به خودتان یادآوری کنید

 

کی هستید و چه کسی میخواهید باشید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

شاید هنوز نرسیده باشید ، اما امروز نسبت به دیروز به مقصد نزدیکترید . . .

 

.

 

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

زیبا بودن یعنی خود واقعیتان باشید.

 

نیازی نیست مورد پذیرش دیگران واقع شوید.

 

همین که توسط خودتان پذیرفته شوید، کافیست . . .

 

.

.kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

.

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد

 

روزی خواهد آمد که با خود بگوید :

 

برای چنین روزهای مبادایی،

 

کاش قطعه ای آسمان می خریدم . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

بعد از بگو مگو:

 

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه!

 

اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه!

 

اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه!

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اشتباه اصلی ما در زندگی.

 

هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم،

 

بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

آنهایی که بی عاطفه هستند

 

روزگاری بسیار عاشق بودند . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

آنچه که آسان بدست آید، همیشه نخواهد ماند

 

و آنچه که همیشه خواهد ماند، آسان بدست نخواهد آمد . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر مشکلات شما در زندگی به بزرگی یک کشتی است

 

هرگز فراموش نکنید که نعمتهایتان به وسعت یک اقیانوس است . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

هنگامی که در زندگی اوج میگیری، دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی

 

اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری، آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

“خشم” احساسی است که باعث می شود زبان شما سریع تر از “عقلتان” کار کند.

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر توانایی تحسین توانایی های کسی را نداری

 

حق ایراد گرفتن از ضعف های کسی را هم نداری . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

خوشبختی فرجه ای است در فاصله دو بدبختی . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

تا کنون هیچ کسی به خاطر “بخشیدن” فقیر نشده است . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

حسادتِ دوست ، از رقابتِ دشمن بدتر است . . .

 

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

در زندگی اختیار بادها دست ما نیست اما اختیار بادبان ها دست خودمان است

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

هویت و ماهیت خود را برای هیچکس تغییر ندهید.

 

اگر خدا با خِرَد بی انتهای خود شما را اینگونه که هستید خلق کرده

 

حتماً علتی داشته است . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

کلید موفقیت را نمیدانم …

 

اما کلید شکست این است که

 

سعی کنیم همه را راضی نگه داریم . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

“گرفتن آزادی از مردمانی که نمی خواهند برده بمانند سخت است.

 

اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است.”

 

(مارتین لوترکینگ)

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

مردم فقط به یک طریق با شما برخورد میکنند

 

و آن طریقی است که شما اجازه میدهید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

نگران افرادی که پشت سر شما سخن می گویند نباشید

 

آنها کسانی هستند که بجای رفع کاستی های خودشان

 

مشغول یافتن عیوب زندگی شما می باشند . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

نگرانی، مشکلات فردای شما را حل نمی کند، انرژی و توان امروزِ شما را از بین می برد.

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

هر کسی یک نابغه است

 

اما اگر یک ماهی را از روی توانایی او برای

 

بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید،

 

همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است!

 

(آلبرت اینشتین)

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

درد وابسته شدن به کسی که از او مطمئن نیستید

 

همیشه بیشتر از فراموش کردن اوست . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملاً بخود یقین دارند

 

در حالیکه دانایان سرشار از شک و تردیدند.”

 

(برتراند راسل)

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

انسانهای ضعیف قدرت بخشیدن ندارند

 

بخشش صفت بارز انسانهای قوی است.

 

(گاندی)

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

هیچگاه با احساسات کسی بازی نکنید.

 

ممکن است بازی را ببرید اما این خطر وجود دارد که تا آخر عمرتان او را از دست بدهید.

 

(ویلیام شکسپیر)

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

دنیا متحمل رنج بسیار می شود

 

نه بخاطر خشونت افراد بد، بلکه بدلیل سکوت افراد خوب.

 

(ناپلئون)

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به فردی درمانده

 

ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از کامیابی او است . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

تغییر نکنید بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند.

 

خودتان باشید و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

 

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

اگر اعتماد می کنید مراقب باشید:

 

وقتی کسی پیش شما پشت سر دیگران حرف می زند

 

مطمئناً پیش دیگران نیز پشت سر شما حرف خواهد زد . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق مانند یافتن قطره اشکی در اقیانوس است.

 

اگر چنین دوستانی دارید، قدرشان را بدانید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

دنبال دلتان بروید، اما “عقلتان” را هم با خود ببرید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

متوسل شدن به خشم و عصبانیت مانند این است که

 

قطعه زغال داغی را به قصد پرتاب به سوی کسی در دست بگیرید.

 

تنها فردی که می سوزد شما هستید . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

عشق حقیقی، داستان رومئو و ژولیت نیست که با هم از دنیا رفتند

 

بلکه حکایت مادر بزرگ و پدر بزرگ است که به پای هم پیر شدند . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

صورتهای خوب افول خواهند کرد.

 

اما سیرت خوب شما را برای همیشه زیبا نگاه می دارد . . .

 

.

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

 

.

 

گاهی لازم است در زندگی برخی آدمها را گم کنید تا بتوانید خودتان را پیدا کنید . . .

 

 

 

kandida.persianblog.ir>>>>>>

 

با عرض سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم که لحظه های خوبی را در این وبلاگ سپری کنید . دوستان عزیز در صورت تمایل ما را با ارائه نظرات پیشنهادات انتقادات در قسمت نظرات در بهبود کیفیت مطالب وبلاگ یاری کنید. .با تشکر. .من را با اسم (مطالب جالب و خواندنی کاندیدا) لینک کنید.
  :: مجتبی
PageRank